Обурудване на газстанции и метанстанции - РАЙКОВ СЕРВИЗ 00Д

Обурудване на газстанции и метанстанции - РАЙКОВ СЕРВИЗ 00Д

Райков Сервиз се занимава с обурудване на газостанции и метан-станции. Фирмата произвежда бензинколонки, модулни бензиностанции и газстанции. Извършва ремонт, монтаж и подърка на обурудването, което предлага.
Също така предлага на българския пазар промишлени и битови газови инсталации за природен газ и пропан-бутан.

Изграждане на станция за производство на метан - обява от Райков Сервиз ООД. Инсталацията ще работи с индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции.
Научете повече

Метанстанции в България

Вижте списъка на метанстанциите,
актуален към дата 31.05.2014

Обурудване от Райков Сервиз ООД

Вижте обурудването на бензиностанции и
метанстанции от Райков Сервиз

Услуги от Райков Сервиз ООД

Вижте услугите, които Райков Сервиз
предлага на клиентите си.

Дейности на Райков Сервиз ООД

Райков Сервиз е сертифицирана за извършване на дейността си, а самите продукти са внос или се изработват по поръчка.